Welkom op de site van Kerkelijk Werkers aangesloten bij CNV, Kerk en IdeëelCNV Kerk en Ideëel is de ledengroep voor werknemers in de kerkelijke en ideële sector. Hiertoe behoren sinds 1 januari ook leden van de voormalige Vereniging Kerkelijk Werkers. Kerk en Ideëel heeft als doel: dienstverlening aan de leden door ondersteuning te bieden, informatie te verstrekken en op te komen voor individuele en collectieve belangen van kerkelijk werkers. Steun en support, zeker bij een eerste of nieuwe aanstelling, zijn immers van vitaal belang voor het kunnen uitoefenen van het beroep van kerkelijk werker.

Kerk en Ideëel richt zich zo ook op hen die ingeschreven staan in het register van Kerkelijk Werker van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op deze site uitgebreide informatie over de verschillende onderdelen van de dienstverlening, over het werken in de kerk, het vacatureaanbod, service aan de leden en het contactformulier. Wilt u een advertentie opgeven, mail deze naar info@kerkelijkwerkers.nl

 

 

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »

Verslag van de Werk-/ontmoetingsdag 4 nov. 2016.

Lees verder »