Kerkinformatie

Via deze link kunt u het arkikel in het blad Kerkinformatie lezen.
Lees in ieder geval het artikel op pagina 14 e.v..
De tekst bevat jammer genoeg een aantal feitelijke onjuistheden over het aantal inschrijvingen in het register.  Dit kan een verkeerd beeld geven over de werkzame groep kerkelijk werkers. Wij zetten ons er dan ook voor in dat zo spoedig mogelijk een corrigerend vervolg hierop verschijnt. Blijf op de hoogte via deze site.

In het oktober verschijnt een bijdrage komt van ds. Lieuwe Giethoorn over het verlenen van preekconsenten en in het decembernummer verschijnt van de heer Henk Hogendoorn een artikel met informatie over de kerkelijk werkers binnen de PKN. Blijf hiervan op de hoogte, lees dit blad via http://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/Paginas/Kerkinformatie.aspx

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Adressen

Als gevolg van de fusie vormen de besturen van VKW en Kerk & Ideëel vanaf 2016 tezamen één bestuur.

voorzitter namens K&I:
John Kerseboom

voorzitter namens VKW:
Christiaan Boers
Wijkseweg 15,
7396 BC Terwolde
0571 - 795024 / 06 53847528
cboers58@kpnmail.nl

secretaris namens K&I:
Theo van Driel
kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl

secretaris namens VKW:
Pieter Quakkelaar
Straatweg 130D,
3603 CS Maarssen
034 6574738 / 06 11956787
p.quakkelaar@kpnplanet.nl

penningmeester
Hans Wilders
Bovenvenen 32
1507 MK Zaandam
075 6354715/0657219625