De kracht van de hbo-theoloog

Verslag van de werkconferentie van de Vereniging kerkelijk Werkers op 9 oktober 2015

Op 9 oktober jl. vond een werkconferentie plaats te Nijkerk, georganiseerd door de Vereniging Kerkelijk Werkers met de titel 'De kracht van de hbo-theoloog! Over eigenheid en professionaliteit in een prachtig beroep'. De middag stond open voor eenieder die als hbo-theoloog werkzaam is in kerk of zorginstelling. Zowel leden als niet-leden van de vereniging waren welkom. Daarnaast waren diverse vertegenwoordigers uitgenodigd van opleidingen en kerkelijke beroepsverenigingen. Spreker was René Erwich, lector aan de CHE te Ede, een ingewijde in de materie van professionaliteit en identiteit van de Hbo-theoloog.

Terugkijkend kunnen we met tevredenheid zeggen dat de thematiek nauw aansloot bij wat er onder de kerkelijk werkers leeft. Een mooie opkomst, een brede vertegenwoordiging uit diverse geledingen van theologenland en de inspirerende spreker, maakten de middag tot een succes.

De foto (zie hiernaast) bleek een heldere illustratie van wat er van de moderne Hbo-theoloog gevraagd wordt. Kom ervoor uit, helemaal, wie je bent als professional, en doe dat met vreugde, trots en openheid!
De Hbo-theoloog: "een handelaar in hoop".

Het op deze conferentie ingezette spoor krijgt absoluut een vervolg!    


Klik hier voor het verslag.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Adressen

Als gevolg van de fusie vormen de besturen van VKW en Kerk & Ideëel vanaf 2016 tezamen één bestuur.

voorzitter namens K&I:
John Kerseboom

voorzitter namens VKW:
Christiaan Boers
Wijkseweg 15,
7396 BC Terwolde
0571 - 795024 / 06 53847528
cboers58@kpnmail.nl

secretaris namens K&I:
Theo van Driel
kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl

secretaris namens VKW:
Pieter Quakkelaar
Straatweg 130D,
3603 CS Maarssen
034 6574738 / 06 11956787
p.quakkelaar@kpnplanet.nl

penningmeester
Hans Wilders
Bovenvenen 32
1507 MK Zaandam
075 6354715/0657219625