Evaluatie Permanente Educatie

Tijdens de generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. werd besloten tot een aantal veranderingsvoorstellen. Op de site van de PKN is hierover meer te lezen: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/vereenvoudiging-pe
Vanuit de  Dienstenorganisatie/PCTE zal een heldere brochure verschijnen met nogmaals de regeling in grote lijnen, aangevuld met de wijzigingen. Deze zal bestemd voor kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers.
Vooruitlopend daarop: het registreren van opleidingsgegevens in extranet is hierdoor niet minder zinvol geworden. Ook de inmiddels vergaarde studiepunten behouden hun waarde; het register met de gegevens van deze eerste fase blijft in functie en kan bijvoorbeeld dienen om informatie te verschaffen aan de classispredikant. In de toekomst vormen zij de basis van het persoonlijk portfolio dat iedere deelnemer aanlegt.
Volg verdere berichtgeving vanuit de Dienstenorganisatie/PCTE!

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Adressen

Als gevolg van de fusie vormen de besturen van VKW en Kerk & Ideëel vanaf 2016 tezamen één bestuur.

voorzitter namens K&I:
John Kerseboom

voorzitter namens VKW:
Christiaan Boers
Wijkseweg 15,
7396 BC Terwolde
0571 - 795024 / 06 53847528
cboers58@kpnmail.nl

secretaris namens K&I:
Theo van Driel
kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl

secretaris namens VKW:
Pieter Quakkelaar
Straatweg 130D,
3603 CS Maarssen
034 6574738 / 06 11956787
p.quakkelaar@kpnplanet.nl

penningmeester
Hans Wilders
Bovenvenen 32
1507 MK Zaandam
075 6354715/0657219625