Theologie Studiedag: Forens tussen acceptatie en confrontatie


Tijdens deze studiedag staan we stil bij diverse ontwikkelingen in de samenleving die een appèl doen op de HBO theoloog/ levensbeschouwelijk agogisch werker om hierin een positie te bepalen.

Zie: http://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/2016/juni/symposium-forens-tussen-acceptatie-en-confrontatie/ 

Thema's die aan bod komen op deze dag zijn o.a. :

  • spanningen/conflicten in de wereld
  • gender diversiteit
  • het vreemde en het vertrouwde 
  • levensbeschouwelijke pluriformiteit    

Waar sta je, met het oog op je eigen identiteit en met aandacht, empathie voor opvattingen, denkbeelden die je“ vreemd“ zijn.  Dit wordt ingestoken vanuit de overtuiging dat dialoog niet vrijblijvend is en elementen in zich draagt van openheid, zoeken, schuren en leidend tot verandering.

Hoe kunnen we onze eigen culturele (voor)oordelen, stereotypen en claims op (theologische) waarheid opschorten en handvatten krijgen om meer invulling te geven aan een dialogisch bestaan. 

We willen studenten, oud -studenten en docenten en andere geïnteresseerden inspireren om kennis op te doen, inzichten met elkaar te delen en het onderling contact met elkaar en de opleiding te versterken. We zien jullie graag op 3 juni.

Workshops

Tijdens de studiedag zijn twee workshoprondes. U kunt kiezen uit onderstaande workshops. Alle workshops zijn in beide rondes te volgen met uitzondering van 'Intentionele conversatie'. Deze wordt alleen in workshopronde 1 aangeboden.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Adressen

Als gevolg van de fusie vormen de besturen van VKW en Kerk & Ideëel vanaf 2016 tezamen één bestuur.

voorzitter namens K&I:
John Kerseboom

voorzitter namens VKW:
Christiaan Boers
Wijkseweg 15,
7396 BC Terwolde
0571 - 795024 / 06 53847528
cboers58@kpnmail.nl

secretaris namens K&I:
Theo van Driel
kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl

secretaris namens VKW:
Pieter Quakkelaar
Straatweg 130D,
3603 CS Maarssen
034 6574738 / 06 11956787
p.quakkelaar@kpnplanet.nl

penningmeester
Hans Wilders
Bovenvenen 32
1507 MK Zaandam
075 6354715/0657219625