Service

Onder 'Service'  vindt u verschillende zaken ter ondersteuning van Kerkelijk Werkers, zoals de nieuwsbrieven van de afgelopen tijd, noemenswaardige lezingen die gehouden zijn tijdens symposia van de vereniging en mogdlijkheden voor supervisie.

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »