Aanbod supervisie

Aanbod supervisie.
Van verschillende kanten is er aanbod voor supervisie. Dit kan inmiddels door het gehele land.

Voor het aanbod van Aart Veldjuizen klik op één van de volgende links: www.uiteraart.nl - voor supervisie, intervisie en andere begeleiding, www.aartveldhuizen.nl - voor artikelen van mijn hand

Door te klikken op deze link het aanbod voor supervisie door ds. Wim Verschoor, Leusden.

Voor het aanbod van Anneke de Vries, Nijmegen, klik hier.

Voor het aanbod van Alke Liebich in Oss, klik deze link.

Voor het aanbod van Jean-Jacques Suurmond in Haarlem klik hier.


Vier pastoraal supervisoren in Noord Nederland, Adri Spelt, Sieds Prins, Marion Bruggen en Anne Marie Bodewes hebben onlangs een samenwerkingsverband opgericht. Er is een aanbod voor persoonlijke supervisie en groepssupervisie. In 2014 worden twee
cursussen aangeboden: Omgaan met Verlies en Conflict en Weerstand.
Voor het hele aanbod geldt erkenning in het kader van de Permanente Educatie.
De supervisoren richten zich uitdrukkelijk op predikanten, kerkelijk werkers en pastores in Noord Nederland. Ook andere beroepgroepen die spiritualiteit en levensbeschouwing willen integreren in hun beroepspraktijk zijn welkom.
Voor meer info: www.PSNN.nu

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »