Beleidsmedewerker

Tot 1 janauri 2017 was Margriet van Andel werkzaam als beleidsmedewerker voor de CNV Kerk en Ideëel, kerkelijk werkers. Een deel van haar taken is ondergebracht bij de CNV Connectief, een deel wordt ingevuld door het bestuur.

Als gevolg van de fusie met vakbond CNV Connectief kunnen vragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht sociaal zekerheidsrecht en pensioen voortaan rechtstreeks worden gesteld aan CNV Info tel. 030-7511003. Handig om het lidmaatschapsnummer bij de hand te hebben, niet noodzakelijk. Geef wel aan dat u lid bent van Kerk en Ideëel, kerkelijk werkers.

Voor alle overige vragen en voor verzoeken om telefonisch contact kunt u gebruik maken van het contactformulier dat hier te vinden is.

Vacatures kunnen worden aangemeld via info@kerkelijkwerkers.nl

 

 

 

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »