Vacaturebank

vacaturetekst

Wilt u een advertentie opgeven, mail deze naar info@kerkelijkwerkers.nl (geef ook aan wanneer deze weer verwijderd moet worden). Naast deze vacature pagina is het voor werkzoekende kerkelijk werkers van belang om regelmatig de site van de Protestantse Kerk Nederland te bezoeken.
Wij plaatsen hier ook advertenties waarop we door collega predikanten en kerkelijk werkers attent gemaakt zijn. Zo proberen wij hulpverlenend te zijn voor kerkelijk werkers.

Op dit moment zijn onderstaande vacatures bij ons bekend:


De protestantse wijkgemeente Grote Kerk te Apeldoorn zoekt met ingang van 1 september 2018 of waar mogelijk eerder een JEUGDWERKER voor 8 uur per week. Klik hier voor de advertentie.

***

De protestantse wijkgemeente Grote Kerk te Apeldoorn zoekt met ingang van 1 september 2018 of waar mogelijk eerder een KERKELIJK WERKER Pastoraat voor 8 uur per week. Klik hier voor de advertentie.

***

Hervormde Gemeente Wierden Wijkgemeente 2, zoekt op korte termijn, in verband met pensionering van de huidige (ouderling) KERKELIJK WERKER, een bevlogen opvolger voor 20 uur per week. Klik hier voor de advertentie.  

***Kerkelijk werker biedt zich aan:

Kerkelijk werker ( 67 jaar ) zoekt pastoraal werk. Reden hiervoor is dat mijn contract door de huisdige gemeente niet verlengd kon worden door de sterke terugloop binnen de gemeente.
Ik sta ingeschreven in het  register voor kerkelijk werkers en heb een ruime ervaring.
De afgelopen 10 jaar heb ik als ouderenpastor gewerkt: individueel pastoraat, bijbelgesprekskringen, rouwdiensten en het regelmatig voorgaan in de zondagse erediensten.
Ik ben bereid te verhuizen.
Voor verdere info of reactie kunt u bellen: 06 12531402

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »