Beroepscode

beroepscodeGedragsregels voor een predikant en kerkelijk werker zijn bedoeld om hen te helpen in hun dienstwerk. Bij de opstelling van de regels is de formulering toegesneden op gemeentepredikanten en op kerkelijk werkers met een opdracht in het pastoraat. Voor wie op een ander terrein werkzaam is, zal niet elke regel letterlijk van toepassing zijn en zullen instanties die worden genoemd (de kerkenraad b.v.) door een andere moeten worden vervangen.
De gedragsregels vloeien voort uit wat in de kerkorde over predikanten en kerkelijk werkers is geschreven en wat in de belofte die bij de aanvaarding van de ambtswerkzaamheden wordt afgelegd, is vermeld. De kerkorde is zo de basis van de beroepscode.
De beroepscode is een toegespitste beschrijving van het werk van een predikant of kerkelijk werker op grond van de kerkorde, waarin de kernmomenten van het dienstwerk en de daarmee gepaard gaande houding beschreven is. Klik hier om de beroepscode te downloaden.

 

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »